Förstudie: Modellbaserat nationell labb för kortdistanskommunikation

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien innehåller följande moment: 1. Behovsutredning av olika verieringsmiljöer (fysiska delskalemodeller samt simulering,HIL, SIL, MIL). Hur ser behovet ut inom fordonsbolagen och akademin? Var finns kunskapsluckor? 2. Utredning av state-of-the-art inom fordonssimulatorer for kooperativa fordon och ITS-tjänster. Vilka verktyg finns tillgangliga idag for utveckling av reglersystem och trafikflödesalgoritmer? 3. Fallstudie: beskriving av planerna for Smart Mobility Lab på KTH.

Resultat och förväntade effekter

* Det finns ett stort behov inom Sveriges fordonsindustri och akademi att utöka sin kompetens inom trafik- fordons- och kommunikationsmodellering. * Behovet av kompetensutveckling är större än det reella behovet av att skapa en gemensam nationell modellbaserad testmiljö. * Tillsvidare föreslås att fordonsindustrin arbetar tillsammans med akademin för att utveckla mer begränsade simuleringsmiljöer för mer specika applikationer

Upplägg och genomförande

Utredning genomfört av KTH tillsammand med interssenter

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03604

Statistik för sidan