Förstudie av vevhusgas-separator för motorer mindre än 8 liter

Diarienummer
Koordinator Alfdex AB
Bidrag från Vinnova 231 270 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att undersöka om förutsättningar finns att använda centrifugalseparatortekniken i en produkt för 5-8 liters motorer. Undersökningen visar att förutsättningar finns.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att projektet kan fortsätta in i en koncept- och produktutvecklingsfas. Marknadsundersökningen visar att det finns en potentiell marknad för produkten på 0,5 till 1 miljon enheter/år vid 100% penetration.

Upplägg och genomförande

Marknadsundersökning, parameterstudie, CFD-simulering samt konseptstudie för tömning och drivning av produkten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.