Förstudie av vevhusgas-separator för motorer mindre än 8 liter

Diarienummer 2013-00188
Koordinator Alfdex AB
Bidrag från Vinnova 231 270 kronor
Projektets löptid april 2013 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att undersöka om förutsättningar finns att använda centrifugalseparatortekniken i en produkt för 5-8 liters motorer. Undersökningen visar att förutsättningar finns.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten visar att projektet kan fortsätta in i en koncept- och produktutvecklingsfas. Marknadsundersökningen visar att det finns en potentiell marknad för produkten på 0,5 till 1 miljon enheter/år vid 100% penetration.

Upplägg och genomförande

Marknadsundersökning, parameterstudie, CFD-simulering samt konseptstudie för tömning och drivning av produkten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.