Förstudie av utrustning för automatiserad linjemarkering

Diarienummer 2015-02294
Koordinator STREET SMART EQUIPMENT AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - september 2015
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

Förstudien avser att utreda marknadsförutsättningarna, undersöka patenterbarheten och göra en ordentlig projektplan för en utrustning för att automatisera läggning av längsgående vägmarkeringar. Projektplanen baseras på intervjuer med representanter för entreprenörer, Trafikverket och våra egna experiment. Utfallet har blivit att det har varit svårare än förväntat att få branschrepresentanter att ställa upp för intervju, men att vi ändå lyckats få ihop en rapport.

Resultat och förväntade effekter

Marknadsbilden har klarnat och patenterbarheten är utredd så långt man kan i dagsläget. Projektplanen har definierats.

Upplägg och genomförande

Upplägget var tidsmässigt för optimistiskt. Det har varit svårt att få tiden att räcka till. Entreprenörsrepresentanterna har varit väldigt svåra att få intervju-tid med. Genomförandet har givit intressanta insikter i dagens problem för vägmarkeringsentreprenörerna och en bättre förståelse för dagens utmaningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.