forskning.se 2011

Diarienummer
Koordinator Vetenskapsrådet - Kommunikationsavdelningen
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskning.se är en webbplats som samlar och sprider kunskap om forskning. Den vänder sig till skola, media och beslutsfattare för att nå ut med forskning från svenska lärosäten. Bakom portalen står 10 finansiärer, bl a Vetenskapsrådet och Vinnova. Vi samlar, sorterar och producerar spännande forskningsnyheter och forskningsöversikter. Vi har bland annat gjort flera nya teman, t ex om förnybar energi och hjärnan och lärande.

Resultat och förväntade effekter

2011 hade vi över 80 000 besök i månaden, och skickade ut nyhetsbrev till 10 000 prenumeranter. Allt flera besökare har hittat till sajten under 2011. Besöksantalet har ökat med 5000-10000 besök i månaden jämfört med förra året.

Upplägg och genomförande

Redaktionen har bestått av 4,5 personer som tillsammans arbetat med produktion, marknadsföring och teknisk utveckling av forskning.se

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.