Forskning och utbildning i samverkan för en gynnsam samhällsutveckling

Diarienummer 2013-02487
Koordinator Högskolan i Borås
Bidrag från Vinnova 110 385 kronor
Projektets löptid juni 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet utgjorde steg 1 med syfte att förbereda en ansökan i steg 2 av Vinnovas utlysning angående universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan : ett stöd till universitetens och högskolornas egna initiativ. Projektet har bidragit till höjd beredskap att engagera sig i frågan från Högskolan i Borås.

Resultat och förväntade effekter

Initialt lämnades en ansökan efter dialog mellan högskolorna i Borås, Halmstad, Jönsköping och Skövde med syfte att pröva en modell för ett mera strukturerat arbete med samverkan. Vid det dialogmöte som följde hade Vinnova grupperat de fyra lärosätena tillsammans med Högskolan Väst och Malmö högskola. Denna utökade konstellation bestod i arbetet med att förbereda den gemensamma ansökan, CARENA Collaboration Arenas, som lämnades inför Fas 2 av de sex parterna. Samarbetet har bedrivits genom utnyttjande av två heldagsseminarier (i Göteborg och Jönsköping) samt tre telefonmöten.

Upplägg och genomförande

Tidsramen var för kort för att inom steg 1 genomföra de möten lokalt som planerades i ansökan. Under processen med ansökan till fas 2 har flera personer vid respektive lärosäte engagerats och projektupplägget i CARENA samt valet av case kommer i sig att bidra till strategisk utveckling av samverkan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.