Forskning kring ledning, organisering, och systemiska resultat i komplexa innovationsmiljöer

Diarienummer 2017-05265
Koordinator INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP CONSULTING IN LOMMA AB
Bidrag från Vinnova 1 800 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Övergripande mål med forksningsprojektet är att utforska och bidra till kunskapsbildning kring hur komplexa iniativ (som Vinnväxt) påverkar regionala innovationssystem, innovationsprocesser och det regionala ledarskapet (”systemic leadership” and ”regional governance”), samt att bidra till en utvecklat och koordinerat genomförande av Vinnväxtprogrammets modell för hur systemiska resultat/effekter skall fångas och valideras.

Förväntade effekter och resultat

Övergripande resultat och förväntade effekter inkluderar: -Förslag på programutveckling och metodutveckling för uppföljning och utvärdering -2-3 vetenskapliga artiklar -Kommunikation i andra lämpliga former/fora (rapporter, presentationer på seminarier och konferenser) -Ökat fokus på ”systemresultat/effekter” i Vinnväxt miljöernas processledning och styrgrupper, som bidra till bättre (och mer konsekvent) dokumentation av systemeffekter av Vinnväxt -Nya insikter kring hur VV miljöernas sätt att leda och organisera sina aktiviteter påverkar systemeffekter

Planerat upplägg och genomförande

Forskningen skall drivas av Emily Wise, en konsult på Innovation and Entrepreneurship Consulting AB och forskare affilierad vid Lundsuniversitet i samarbete med kollegor på LU och KTH, följeforskare på Vinnväxtinitiativ, och forskare internationellt (genom TCI nätverket). Emily skall ha nära kontakt och samarbete med Göran Andersson och andra på Vinnväxtprogramme team på Vinnova. Forskningen skall ske i interaktion med Vinnväxt miljöer (genom t.ex. workshops med följeforskare, koordinerad data insamling, mm).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.