Forskarstöd och följeforskning för strategiskt och innovationsdrivande styrelsearbete

Diarienummer 2014-06199
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 580 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Forskarstödet/ följeforskningen har bidragit till att systematiskt stödja lärande och erfarenhetsutbyte i och mellan de enskilda utvecklingsprojekten i Tillväxtverkets satsning på strategiskt styrelsearbete i små och medelstora företag. Genom att följa och dokumentera processen under uppstart har forskarstödet/ följeforskningen även skapat goda förutsättningar att i en förlängning understödja kunskapstillväxt och leverera bidrag till forskningen om styrelsens och styrelsearbetets roll för små och medelstora företags förmåga till affärsutveckling och innovation.

Resultat och förväntade effekter

Forskarstödet/ följeforskningen har varit aktivt i en period som avser utvecklingsinsatsens inledande faser, vilket innebär att projektets resultat och förväntade effekter ännu inte är realiserade. Genom att följa Tillväxtverkets insats i denna inledande fas har områden identifierats där projektet kan förväntas ge resultat och effekter med hänsyn till styrelsens roll för att öka förmågan till affärsutveckling och innovation i små och medelstora företag

Upplägg och genomförande

Projektet har under utvecklingsinsatsens inledande fas varit fokuserat på att organisera forskarstödet, bland annat genom att söka bra former för systematisering av de erfarenheter och den kunskap som framkommer under forskarstödet/följeforskningen. Projektet har samtidigt varit involverad i dialog med VINNOVA och Tillväxtverket vad gäller planeringen av insatsens innehåll och genomförande, för att skapa goda förutsättningar för lärande och kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan projektpartners fram till projektavslut 2016.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.