Företagens kreditmarknad, finansiella institutioner, and konjunkturcykler

Diarienummer 2014-04372
Koordinator Handelshögskolan i Stockholm - Institutionen för finansiell ekonomi
Bidrag från Vinnova 975 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Överlag har projektet varit mycket lyckat. Alla publikationer har landat i utmärkta tidskrifter (tre av fyra i de mest selektiva i fältet finans, och en i rangen precis under), och det får anses lyckosamt. Detta arbete har redan haft betydelse för finansiella systemet och reglerare.

Resultat och förväntade effekter

Speciellt arbetet med den Europeiska statsfinansiella krisen 2011-12 har tjänat som en viktig input för centralbanker och andra beslutsfattare i Europa. Hur insolvens-systemet påverkar kreditmarknadernas stabilitet och bredd har diskuterats med politiska beslutsfattar i Sverige och utomlands, insolvens-jurister, och investerare. Ett kapitel i SNS Konjunkturrådsrapport 2015 byggde till stor del på detta arbete. Arbetet med att förstå cykler i kreditmarknader och de underliggande institutionella faktorer som avgör deras funktionssätt fortsätter.

Upplägg och genomförande

Arbetet fungerade enligt plan. En betydande förskjutning av omkostnader (från personal till datamaterial) underlättade effektivt empiriskt arbete.

Externa länkar

På denna länk finns Bo Beckers forskning, inklusive publikationer och annat material relaterat till detta projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.