Företagarna - delegation till Silicon Valley

Diarienummer 2013-05544
Koordinator FÖRETAGARNA SVERIGE SERVICE AB - Företagarnas Riksorganisation
Bidrag från Vinnova 285 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Centrala frågeställningar för resan 1) Hur har Silicon Valley blivit entreprenörernas och innovatörernas hetaste plats och vilka framgångsfaktorer har varit avgörande för dess utveckling? samt 2) vad kan vi ta med oss hem av Silicon Valleys framgångssaga och applicera på Sverige och svenska förhållanden?

Resultat och förväntade effekter

För Sveriges småföretag är det avgörande för konkurrenskraften och tillväxten att kunna utveckla sina produkter och tjänster. Men två av de största tillväxthindren för småföretag är brist på kapital och brist på rätt kunskap och kompetens. Samtidigt är internationalisering en mycket viktig fråga för småföretagen eftersom den svenska marknaden är liten. Mot bakgrund av dessa utmaningar hade resan det mer konkreta syftet att utveckla Företagarnas opinionsbildande verksamhet samt medlemsförmåner.

Upplägg och genomförande

Fokus för resan var besök och möten hos ett antal viktiga aktörer i Silicon Valley. Företagsbesöken inkluderade Tesla, Ericsson och Google. På Stanford träffade delegationen ett flertal företrädare med innovation och entreprenörskap som gemensam nämnare. Slutligen träffade delegationen ett antal företrädare från offentliga organisationer som Bay Area Council, Innovasjon Norge och Business Sweden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.