Förbättring av hållkantsegenskaper för kolfiberkompositmaterial genom tillämpning av 3D Noobed mtrl

Diarienummer 2018-04775
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 325 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - augusti 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Huvudsyftet med detta projekt är att undersöka ett nytt koncept att förbättra hålkantsegenskaper genom tillämpning av ett icke-vävt 3D ortogonalt armeringsmaterial som heter Noobed Material.

Förväntade effekter och resultat

Fureho, ett SME, arbetar mot att stödja flygindustrin. Detta projekt med GKN och SICOMP som partners kommer att ge Fureho inputs för vidare utveckling av Noobed Materials för att möta och uppfylla specifika prestandakrav av förväntade applikationer/produkter. Genom att rätta Fureho till kraven i den svenska flyg- och rymdindustrin kan företaget utvecklas till en specialiserad och lokal utvecklingspartner som kan tillföra värde genom sina 3D Noobed Materials lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

Projektaktiviteterna är uppdelad enligt följande. Aktivitet 1: Tillverkning av Noobed Material, Aktivitetsledare: Fureho Aktivitet 2: Provberedning och provning, Aktivitetsledare: SICOMP Aktivitet 3: Damage characterization, Aktivitetsledare: SICOMP Aktivitet 4: Rapportering, Aktivitetsledare: SICOMP Aktivitet 5: Projektavsluts workshop, Aktivitetsledare: SICOMP Milstolpar 2019-01-07 M1: Kick-off möte 2019-03-29 M2: Leverabel 1: Resultat från test- och damage characterization 2019-04-15 M3: Projektavsluts workshop och tydlig plan för framtida fortsättning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.