Förbättrad metod för paltning av bergbult - en förstudie

Diarienummer
Koordinator BESAB AB - BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2016-2018

Syfte och mål

När tunnlar byggs ingår alltid förstärkning med bergbultar. Ett allvarligt metodfel som kan leda till arbetsmiljöproblem, och bristande kvalitet har uppmärksammats. Målet är att lösa dessa problem med en innovativ lösning.

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten är att innovationen ske resultera i bättre arbetsmiljö, uppfyller kraven på beständighet, ger säkrare tunnlar och ökar produktiviteten. Både anläggningskostnader och livscykelkostnad reduceras med metoden.

Upplägg och genomförande

Problemanalys har huvudsakligen genomförts som en litteraturstudie. Marknadsanalys bygger på tillgängliga uppgifter och egna antaganden om tid för utförande av framtida infrastrukturprojekt. En preliminär utvecklingsplan har utformats för det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2018

Diarienummer 2018-02480

Statistik för sidan