Förbättrad metod för paltning av bergbult - en förstudie

Diarienummer 2018-02480
Koordinator BESAB AB - BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en

Syfte och mål

Förbättrad metod att utföra paltning av yttre delar på bergbult.

Förväntade effekter och resultat

Förbättrad arbetsmiljö. Mindre risk för fel i utförandet. Bättre beständighet. Förlängd livslängd och lägre livscykelkostnad. Förbättrad produktivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Problemets omfattning utreds. Partner kontaktas. Metoder för utprovning planeras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.