Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad metod för paltning av bergbult - en förstudie

Diarienummer
Koordinator BESAB AB - BETONGSPRUTNINGS AKTIEBOLAGET BESAB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

När tunnlar byggs ingår alltid förstärkning med bergbultar. Ett allvarligt metodfel som kan leda till arbetsmiljöproblem, och bristande kvalitet har uppmärksammats. Målet är att lösa dessa problem med en innovativ lösning.

Långsiktiga effekter som förväntas

Den förväntade effekten är att innovationen ske resultera i bättre arbetsmiljö, uppfyller kraven på beständighet, ger säkrare tunnlar och ökar produktiviteten. Både anläggningskostnader och livscykelkostnad reduceras med metoden.

Upplägg och genomförande

Problemanalys har huvudsakligen genomförts som en litteraturstudie. Marknadsanalys bygger på tillgängliga uppgifter och egna antaganden om tid för utförande av framtida infrastrukturprojekt. En preliminär utvecklingsplan har utformats för det fortsatta arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 29 maj 2018

Diarienummer 2018-02480

Statistik för sidan