Förbättrad diagnostik och behandling av diabetesrelaterade sjukdomar

Diarienummer 2017-05284
Koordinator Region Skåne - Enheten för Forskning och utveckling
Bidrag från Vinnova 5 082 283 kronor
Projektets löptid december 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Målet med projektet är att få bättre diagnostik och behandling av diabetesrelaterad samsjuklighet genom att upprätta ett nätverk av kommersiella partners knutna till ANDIS och ANDIU som en nationell infrastruktur. Projektet kommer att testa och verifiera specifika diagnostiska verktyg och skräddarsydd behandling till diabetespatienter och etablera en kostnadsmodell för denna infrastruktur bortom Vinnova-stödet.

Förväntade effekter och resultat

Detta kommer att vara en modell för hur akademi, sjukvård och läkemedels-/diagnostikaföretag kan arbeta tillsammans och använda de förfinade diabetesklustren för att testa nya diagnostiska och terapeutiska lösningar. På samhällsnivå kan projektet leda till förbättrad hälsa och innovationsförmåga i hälsosektorn.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer att expandera kohorterna med 3000 patienter per år och ha kommunikationsaktiviteter för att få ytterligare partners. Vi kommer att göra en prospektiv analys av incidensen av pankreascancer hos nydebuterade diabetespatienter över 50 år med 2000 patienter baserat på en testpanel hos Immunovia. Vi kommer även att genomföra en randomiserad longitudinell klinisk prövning där patienter från olika kluster får standardbehandling eller skräddarsydd behandling baserat på klustertillhörighet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.