Flytande kristallbaserat ND-filter med kontinuerlig gråskalejustering för professionella kameraapplikationer

Diarienummer 2014-00240
Koordinator LC-Tec Displays AB
Bidrag från Vinnova 1 502 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla ett nytt flytande kristallbaserat ND-filter med kontinuerlig gråskalejustering för professionella kameraapplikationer. Ett sådant filter har en rad kundnytta jämfört med befintliga ND-filter med fasta gråskalenivåer som används på marknaden idag och projektet syftade till att LC-Tec ska kunna etablera sig som en konkurrenskraftig aktör på denna marknad. Genom att ha uppfyllt samtliga mål är LC-Tec nu redo att påbörja planerad marknadsintroduktion av den nya produkten.

Resultat och förväntade effekter

Genom att nu kunna addera det genom projektet utvecklade LC-baserade ND-filtret till vår produktkatalog är vi den första aktören i världen som kan erbjuda denna produkt. Detta överensstämmer helt med vår strategi att konkurrera med nischprodukter med unik funktionalitet och av hög kvalitet. Produkten bedöms fortsatt att ha goda förutsättningar att bli LC-Tecs nya huvudprodukt, vilket skulle medföra tillväxt i Bolaget samt skapa nya arbetstillfällen i Borlänge.

Upplägg och genomförande

Projektet delades upp i följande fyra delområden, samtliga med individuella mål och leveranser: AP1. Vinkelegenskaper och färgneutralitet, AP2. Optisk kvalitet, AP3. Framtagning av drivelektronik, AP4. Prototyptillverkning. De tre första delområdena utfördes i stor utsträckning parallellt och nygenererad kunskap låg till grund för genomförd prototyptillverkning. I de fall intern kompetens saknades har forskning och utveckling bedrivits tillsammans med externa samarbetspartners.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.