Fluorkarbonfri hydrofobering av polyamidfibrer

Diarienummer 2012-02783
Koordinator Organoclick AB
Bidrag från Vinnova 496 560 kronor
Projektets löptid november 2012 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att vidareutveckla OrganoClicks miljövänliga teknik att ge cellulosabaserade material vattenavvisande egenskaper till att även fungera på material av polyamidfiber. Ett sådant material är nylontyger, vilka klädvarumärket Klättermusen använder i sina i sport och friluftskläder. Målet att ge goda vattenavvisande egenskaper till polyamidtyger utan att använda miljö- eller hälsskadliga kemikalier uppnåddes genom att OrganoClicks teknik optimerades enligt polyamidfiberns förutsättningar.

Resultat och förväntade effekter

The aim of the project was to further develop OrganoClick AB´s eco-friendly technology for making cellulose-based materials water repellent, to also work on material containing polyamide fibers. An example of such a material is nylon fabrics that the clothing brands Klättermusen are using in its sports and outdoor garments. The goal to confer good water repellent properties to polyamide fabrics without having to use chemicals with a bad environmental and/or safety profile was achieved by optimizing OrganoClick´s technology according to the requirements of the polyamide fiber.

Upplägg och genomförande

Projektet initierades med att Klättermusen tog fram obehandlat polyamidtyg samt kravspecifikation på denna samtidigt som OrganoClicks kemisker påbörjade arbetet med att optimera den kemiska produkten enligt polyamids förutsättningar. Detta arbete skedde parallellt med att behandlingsprocessen optimerades enligt Klättermusens tyg på labbskala. Arbetet ledde till att tre varianter av den kemiska produkten testades med den optimerade behandlingsprocessen på pilotskala vid Smart Textiles i Borås. Därefter utvärderades tygerna av OrganoClick

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.