Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fånga Europeisk Rymdindustrin

Diarienummer
Koordinator ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB - Aurorum Business Incubator AB
Bidrag från Vinnova 292 268 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

För att stärka nationell samverkan mellan initiativet som vill öka antalet Svenska underleverantörer mot rymdindustrin. Samarbetspartnerna har varit Rymdstyrelsen, ESA BIC Sweden, Business Sweden, Svenska ambassaden, ESA och Vinnova som anordnat flera mötesplatser. Medverkande svenska SMEr och startups har fått en ökad förståelse, medvetenhet om affärsmöjligheter och viktiga nätverk kring rymdindustrin. En bättre förståelse har uppnåtts för de krav som ställs och hur upphandlingar genomförs inom rymdindustrin.

Resultat och förväntade effekter

Flera nationella mötesplatser har gett förbättrad nationell samverkan mellan SMEr, startups och etablerade Rymdbolag . Genom att möta svenska och internationella leverantörer till rymdindustrin har deltagarna fått ökad branschkompetens. Nätverken har stärkts både inom landet som med ESA och Holländsk rymdindustri. Deltagarna mötte flera olika Holländska rymdföretag vilket resulterade i inledande affärssamtal för framtida affärer mellan startups och rymdbolagen.

Upplägg och genomförande

Projektet pågick från nov 2016 tom dec 2017. Business Sweden hade rollen som extern projektledare för de 3 fördefinierade stegen. I maj 2017 genomfördes ett inledande seminarium med presentation från bla Rymdstyrelsen och ESA med deltagare från hela landet. I sep 2017 genomfördes två parallella workshops kring downstream och upstream för att öka kunskapen kring affärsmöjligheterna. Projektet avslutades med en delegation till ESTEC i Holland dec 2017 där deltagarna fick ökad insikt och förståelse i framtida ESA program och ESA’s upphandlingsprocess.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04201

Statistik för sidan