Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Experimentellt Entreprenörskap för Praktik och Policyutveckling

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 661 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

För att stötta beslutsfattare som arbetar med att stödja experimentellt entreprenörskap kommer vi att göra en kunskapsöversyn som omfattar: 1) ledning och styrning av entreprenöriella processer på organisationsnivå, 2) faktorer på individnivå som påverkar agerande och lärande i experimentella entreprenöriella processer, och 3) utveckling och utvärdering av entreprenörskapsbefrämjande insatser på policynivå.

Resultat och förväntade effekter

Det förväntade resultat är en god förståelse av kunskapsläget vad gäller experimentellt entreprenörskap, dels vad gäller hur man kan arbeta på individ- och organisationsnivån och dels med avseende på experimentell policy.

Upplägg och genomförande

Tre litteraturöversikter med olika grad av systematik beroende på litteraturernas karaktärer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02077

Statistik för sidan