Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Evidensbaserat personcentrerat omhändertagande för alla patienter med långvarig smärta inom primärvården år 2030

Diarienummer
Koordinator Göteborgs Universitet - Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Bidrag från Vinnova 676 198 kronor
Projektets löptid november 2018 - september 2019
Status Avslutat
Utlysning Visionsdriven hälsa
Ansökningsomgång Visionsdriven hälsa - planeringsprojekt

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att ta fram en tydlig vision för att förbättra omhändertagandet av patienter med långvarig smärta inom primärvården. Projektet skulle också formulera mätbara delmål, som kan leda mot visionen. En strukturerad och stabil samverkansform skulle byggas upp för att kunna fortsätta arbetet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet resulterade i visionen "Evidensbaserat personcentrerat omhändertagande för alla patienter med långvarig smärta inom primärvården år 2030". Projektet har formulerat mätbara delmål,vilket resulterade i 5 delmål inom följande områden: 1) Kunskap och kompetensutveckling, 2) Interaktivt kliniskt kunskapsstöd, 3) Identifiering och triagering, 4) Tillgängliggöra och möjliggöra behandlingsmetoder, samt 5) Vård och omvårdnad ur patientperspektivet. Utöver detta har en samverkansform byggts upp för ett fortsättningsprojekt.

Upplägg och genomförande

Genomgående har arbetet handlat oerhört mycket om att knyta kontakter och förstå olika parters verklighet. Arbetet har inneburit en mängd möten och workshops. Denna del var större än vad vi från början anade, men oerhört viktig för att skaffa oss en så bred och komplett bild som möjligt. I ett fortsättningsprojekt kommer en löpande omvärldsanalys fortsatt vara en central del.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 november 2018

Diarienummer 2018-04242

Statistik för sidan