Eurotox2012 kongress

Diarienummer 2011-03766
Koordinator Svensk Förening för Toxikologi
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Avsikten med EUROTOX 2012 var att främja utbyte och kontakt mellan toxikologer och andra professionella forskare och befrämja inlärning inom ämnesområdet toxikologi. Grundat på deltagarnas reaktioner och programmets genomförande har syftet och målet med kongressen väl uppfyllts, bl a i form av enkätsvar angående Continuing Education Courses.

Resultat och förväntade effekter

Ett stort antal förslag till sessioner erhölls och efter noggrann granskning upprättades det vetenskapliga programmet. Presentationerna berörde aktuella frågeställningar och forskningsresultat inom toxikologin främst från Europa och framfördes både i form av muntliga presentationer och posters. Att döma av de livliga diskussioner som följde presentationerna var de mycket uppskattade inte minst Continuing Education Courses.

Upplägg och genomförande

Det vetenskapliga programmet utgjordes av 16 symposier, 10 workshops, orala poster presentationer, 5 keynote presentationer, 2 debatter omkring 400 poster visningar och 6 Continuing Education Courses. Omkring 1200 personer deltog under de 3 och en halv dag kongressen varade.Programmet genomfördes helt enligt planerna.

Externa länkar

www.eurotox2012.org

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.