Eurostarsprojekt, Vascular Implant, E!6331, Karolinska Institutet

Diarienummer 2011-02262
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Bidrag från Vinnova 141 270 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2014
Status Avslutat