Eurostarsprojekt E!6331 Vascular Implant, Sigolis

Diarienummer
Koordinator Sigolis AB
Bidrag från Vinnova 430 148 kronor
Projektets löptid november 2011 - maj 2014
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02197

Statistik för sidan