E!11626, DeepSegment, ImaComp Consulting AB

Diarienummer 2017-03572
Koordinator ImaComp Consulting AB
Bidrag från Vinnova 4 583 793 kronor
Projektets löptid november 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Erbjuda användare av 3D-bildanordningar ett system som kan utföra en fullständig segmentering av strukturer i multipla objekt, djur eller patienter - Göra komplexa stegvisa segmenteringsmetoder för stora uppsättningar av bilder som är effektiva och enkla att genomföra. - Tillåt att styra hela arbetsflödet inklusive provberedning, skanningsparametrar, bildbehandling, analys och visualisering. - Inkludera deep-learning-baserade metoder och göra dem lätta att konfigurera, träna och använda. - Stöd för mycket stora bilder från apparater som mikro-CT och 3D-mikroskopi

Förväntade effekter och resultat

Huvudresultatet av projektet är ett komplett arbetsflödessystem för bildsegmenterings. En klient-server lösning baserad på en central databas. Systemet kan skaleras från att köras fristående på en arbetsstation till ett kraftfullt kluster som involverar flera arbetsstationer och beräkningsmaskiner som arbetar parallelt. Det är en ny produkt baserad på ett nyligen utvecklat ramverk för högpresterande parallella arbetsflöden (XamFlow). Produkten kommer att säljas till ägare av 3-D bildgivande system för både forskning och klinisk användning.

Planerat upplägg och genomförande

Utvecklingsprocessen följer principerna för agil projektledning med självständiga team som arbetar sida vid sida med periodiska synkroniseringar. Detta kommer att ske genom att uppdela utvecklingsarbetet i flera kortare iterationer. Detta kommer att garantera att vi gradvis bygger ett fungerande system från den första iterationen, och risken för sena och oväntade problem kan hållas mycket låg. För slutförandet av den kommersiella produkten kommer ytterligare 6 månader att behövas för att definiera olika typer av systempaket, betatestning hos kunder och dokumentation

Externa länkar

Domän är registrerad av ImaComp. Sidan kommer att sättas upp under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.