Eurostars Match - ICT Solutions for Smart Cities

Diarienummer 2016-02219
Koordinator MINDCONNECT AB
Bidrag från Vinnova 4 600 kronor
Projektets löptid april 2016 - april 2016
Status Avslutat
Utlysning Resebidrag EUREKA och Eurostars
Ansökningsomgång Resebidrag EUREKA och Eurostars 2016-2017