Eurostarprojekt, MILES, 6882, IRnova

Diarienummer
Koordinator IRnova AB
Bidrag från Vinnova 908 233 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2016
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00678

Statistik för sidan