Eurostarprojekt, MILES, 6882, IRnova

Diarienummer 2012-00678
Koordinator IRnova AB
Bidrag från Vinnova 908 233 kronor
Projektets löptid maj 2012 - maj 2016
Status Avslutat