EUREKA projekt E!8047 Achoice2market, AChoice AB

Diarienummer 2013-02632
Koordinator AChoice AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Utprovning och visualisering av SME- och kunddriven affärsmodell för nybyggnation. Arbetet har bekräftat ICT-systemets och affärsmodellens möjligheter på aktuell marknad. I samband med utprovning i fullskala visade det sig att de kommersiella programvaruleverantörerna inte kunde uppfylla den marknadsförda funktionaliteten. Detta var ett oönskat besked som parterna undersökt vidare och tagit fram ett förslag på lösning som behöver genomföras innan innovationen Achoice kan kommersialiseras.

Resultat och förväntade effekter

Achoice förväntas leda till större marginaler och bättre lönsamhet för svenska SME i byggbranschen Arbetet har bekräftat att Achoice ger upp till 20 % lägre kostnader och partnerna hög lönsamhet redan inom 3 år För kommersialisering krävs vidare riktad utveckling, inför detta har parterna; * Tagit fram en projektplan för behövligt vidare arbete * Utökat konsortiet med två parter med ledande kunskap inom arkitektur samt ICT * Säkrat ett fortsatt danskt samarbete som ger kompletterande kompetens, och marknad * säkrat tillgång till skarpa byggprojekt för de vidare fullskalatesterna

Upplägg och genomförande

Vi har inom Achoice hela tiden jobbat med delmål och stegvis finansiering. Projektets lyckade resultat beror bla på att med tydliga delmål är det lättare att få ett stort engagemang från deltagande aktörer och partner liksom att överblicka ekonomin. Att vi nu identifierat en tidigare okänd brist för innovationen är (tyvärr) naturligt, och vanligt förekommande i alla innovationer. Denna brist har inte varit möjlig att förutse då många leverantörer marknadsför sig med att ha denna funktionalitet. Denna måste utvecklas innan Achoice i nuvarande form kan kommersialiseras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.