EUREKA projekt E!10696 UWSRMS

Diarienummer 2016-01983
Koordinator AQWARY AB
Bidrag från Vinnova 1 363 449 kronor
Projektets löptid mars 2016 - mars 2017
Status Avslutat