EUREKA Eurostars E!8443 SnowTiger Lantbruksuniversitet

Diarienummer 2013-03466
Koordinator Sveriges Lantbruksuniversitet - Institutionen för växtproduktionsekologi
Bidrag från Vinnova 630 542 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa ett underlag och en plattform för kommersialisering av poppelkloner från SLU och SweTree Technologies som har registrerats under namnet SnowTiger. Målet var att utvärdera ett antal kandidatkloner för inkludering i kommersiella klonblandnindgar, att testa lämplighet av olika typer av odlingsmaterial för plantering på olika typer av marker och att utveckla en ny affärsmodell för placering av dessa kloner på marknaden. Alla dessa mål är uppfyllda och försäljningen av SnowTiger kloner startade redan 2015.

Resultat och förväntade effekter

Förutom de kloner som från början utgjorde SnowTiger har ytterligare kloner kunnat identifieras som intressanta för kommersialisering och skickats till plantskolorna för förökning och produktion av plantmaterial. Våra litauiska partners har hittills planterat italienska kloner som har visat sig ha bristande härdighet. Därför finns det goda chanser att SnowTiger kommer att planteras i stor skala i de baltiska länderna. Tester på olika typer av marker och med olika typer av odlingsmaterial har visa att barrotsplantor är den bästa typen av odlingsmaterial för SnowTiger.

Upplägg och genomförande

The project is divided into four WP. In WP1 we established a large number of trials testing different types of plant material. The results are important for both SweTree and the poplar grower. In WP2 the plant production of Snow Tiger was developed in cooperation with two plant nurseries. In WP3 we evaluated the growth and stem quality of candidate clones in several Swedish clone trials. In WP4 SweTree developed the business model for the deployment of Snow Tiger on the market and SLU helped to form the information to the potential costumers.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.