EUREKA Eurostars E!7357 ON TARGET

Diarienummer 2012-02439
Koordinator SIVERS IMA Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 751 186 kronor
Projektets löptid januari 2013 - mars 2015
Status Avslutat

Externa länkar