EUREKA Eurostars E!7352 UVLEDlac

Diarienummer
Koordinator ARBORITEC AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 4 980 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

EUROSTARS-projektet har uppnått målet att utveckla ett unikt system för hållbar renovering av trägolv bestående av en UV-härdande golvlack och en mobil UV-härdande hand enhet. Ytbehandlingssystemet demonstreras nu för kunder och partners i Norden, Tyskland, England och USA, enligt löpande schema, samt vid tekniska mässor och i facktidskrifter. Intresset är stort, men investeringsviljan är fortfarande låg, delvis på grund av kostnaden för LED-lampor, men även för den svaga globala ekonomin.

Resultat och förväntade effekter

Resultat och förväntade effekter för EUROSTARS-projektet var att utveckla, testa och verifiera samt marknadsföra ett nytt unikt system för restaurering av trägolv som bidrar till hållbar utveckling via minskade utsläpp av organiska lösningsmedel. Resultaten visar att projektet har uppnått målet och bidrar till en omsättning om ca 10 mkr/år. Projektet har stärkt Arboritects position på marknaden och visar att vi är ett innovativt bolag med nya unika produkter på marknaden som bidrar till hållbar utveckling via minskade utsläpp.

Upplägg och genomförande

EUROSTARS-projektet har drivits i samarbete med Sadechaf i Belgien, där Sadechaf har hjälpt till att utvecklat nya mobila UV-enheter med LED-lampor och Arboritec har utvecklat ett unikt UV-härdande golvlack för hållbar renovering av trägolv. Resultaten visar att vårt nya UV-härdande ytbehandlingssystem för trägolv uppnår kundernas krav på snabb, miljövänlig och hållbar renovering av trägolv. Kostnaden för LED-lampor och den svaga globala ekonomin gör att omsättningen ännu inte uppnått våra högt ställda krav.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.