E!10961, LightCell, RISE Research Institutes of Sweden AB

Diarienummer 2017-01108
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Acreo Fiberlab Hudiksvall
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett ljusassisterad katalysatorsystem för ökad effektivitet av bränsleceller. Idén grundar sig på ett patent av det skottska företaget Enocell och målet är att demonstrera konceptet i fullskala hos en kanadensisk producent av bränslecellsystem, Hydrogenics. Det huvudsakliga målet för RISE Acreo i projektet är att specificera, utveckla och leverera ett fiberoptiskt system som möjliggör införsel av ljus till det aktiva elektrodområdet hos bränslecellen.

Förväntade effekter och resultat

Denna teknik kommer i grunden förändra konkurrensläget för lågtemperaturbränsleceller i energiteknikområdet genom att erbjuda robustare och kostnadseffektivare system, som kan använda vätgas av lägre renhet och därför leverera elkraft till en lägre kostnad. För Acreo kommer arbetet också att leda fram till värdefull kunskap gällande utveckling av ljusspridande fibrer, en teknik som kan finna användningsområden i andra vitt skilda områden, allt från fotokatalytisk rening av miljögifter till fotodynamisk terapi i cancervård.

Planerat upplägg och genomförande

RISE Acreo leder ett arbetspaket med mål att utarbeta de fiberoptiska specifikationerna med avseende på kemikalieresistens och optiska egenskaper, samt att tillverka fibern. Bland annat kommer optiska simuleringar användas för att optimera fiberns utläggningsmönster. Vi kommer också att utveckla en testrigg för att mäta fördelningen av ljusintensiteten i 2D. Acreo har även roller i övriga arbetspaket, t.ex. gällande utveckling av ljusinkoppling via kontaktdon etc., samt i arbetet med att implementera den slutgiltiga lösningen i en kommersiell bränslecellsstack.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.