EUREKA Eurostars E! PLATO

Diarienummer 2013-03308
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för strålningsvetenskaper
Bidrag från Vinnova 1 004 977 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla nya blod baserade analysmetoder för cancer diagnostik, som möjliggör tidigare upptäckt av cancern samt återkomst efterbehandling, även för identifiering av förändringar/mutationer som ger oss möjlighet att personifiera behandlingar utefter patientens behov.

Resultat och förväntade effekter

Utefter projektets gång har förutsättningarna förändrats i och med den snabba utvecklingen både inom ´liquid biopsies´ samt djupsekvensering, vi startade ned en analys av en liten panel av genförändringar till att utveckla en moln-baserad hel transcriptoms (thromboSEQ) plattform. Vår metod kan användas vid screening av nya cancer fall, identifiera vilken typ av cancer det rör sig om, samt bestämma vilken behandling som patienten behöver.

Upplägg och genomförande

Plattformen använder de världsledande sekvenseringsmaskinerna från Illumina vilket gör att plattformen är enkel att implementera i rutinarbete vid kliniska laboratorium. Resultaten från studien har presenterats både vid AACR och ASCO i år (2015), samt att thromboSEQ plattformen är accepterad för publicering i en av de ledande cancerforsknings tidskrifterna. Med hjälp av Eurostars och Vinnovas medel har utvecklingshastigheten ökat markant och vi har nu pågående sam-utvecklingsplaner med industrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.