EUREKA Eurostars E! 8538 CALIS, CNet

Diarienummer 2013-03399
Koordinator CNet Svenska Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 2 662 222 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

CALIS projektet syftar till att utveckla en Internet of Things plattform för datainsamling och-utbyte mellan olika system, applikationer, maskiner och olika sensorer inom jordbrukssektorn. Plattformen knyter ihop teknologier och resultat från industriautomation, Internet of Things och jordbruksteknik.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en moln-baserad mjukvaruprodukt för datainsamling och -utbyte inom jordbrukssektorn. Den kommer att kommersialiseras av de två deltagande SME-företagen. Produkten gör det möjligt att enkelt samla in och utbyta verksamhetsdata mellan olika aktörer i värdekedjan samt bidra till interoperabilitet och därmed effektivisera sektorn. Under sista perioden har Big Data tekniker implementerats och en arkitektur för en federerad databasarkitektur skapats. En IoT-resurskatalog har implementerats.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt projektplan och budget. Samarbetet mellan de olika projektparterna har fungerat mycket bra. Den administrativa overheaden har varit låg. Exploateringspotentialen är hög.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.