EUREKA Eurostars E! 6990 MINI-EMC

Diarienummer
Koordinator ÅAC Microtec AB
Bidrag från Vinnova 2 480 500 kronor
Projektets löptid januari 2012 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet Mini-EMC är inriktat på utveckling av nya typer av motoriserade produkter med små dimensioner för användning i extrema miljöer såsom djuphavsborrning, gruvdrift, fordonselektronik och industriapplikationer. I ett samarbete mellan åAC (Sverige) och CSEM (Schweiz) har en elektronisk motorkontrollenhet utvecklats för användning vid höga temperaturer. Hårdvaran som utvecklats av åAC är baserad på moderna halvledarkomponenter som nyligen introducerats på marknaden, och CSEM har bidragit med en avancerad mjukvara för motorkontroll.

Resultat och förväntade effekter

En industripartner med stort intresse för projektet har assisterat genom att presentera tekniska krav och utföra oberoende tester av prototypversionen. Marknaden uppvisar en stor efterfrågan på en liten motorkontrollenhet att användas i extrem miljö, och existerande produkter är begränsade i såväl storleksminimering som temperaturtålighet. Testresultaten och designerfarenheten ger en mycket värdefull grund för att gå vidare med en produktifiering av enheten.

Upplägg och genomförande

Med tydligt definierade roller i utvecklingsprocessen har samarbetet mellan projektdeltagarna fungerat utmärkt, och det geografiska avståndet har haft liten betydelse. CSEM har tidigt i projektet fått en preliminär hårdvara för att kunna arbeta med mjukvaruutvecklingen och ge förslag på hårdvaruändringar parallellt med den elektronikdesign som gjorts vid åAC. Vissa resor har gjorts för möten, men till största delen har vi kunnat kommunicera via telefonmöten och videokonferenser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.