EUREKA E!9931 NORSCAND Permascand

Diarienummer 2015-06435
Koordinator Permascand Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - januari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Noram Engineering and Constructors Ltd och Permascand AB har tillsammans utvecklat en plattform för elektrokemiska celler för industriella applikationer, NORSCAND cellen. Vi har tillverkat prototyper i två storlekar 0,5 och 1,5 m² och testat och utvärderat dessa.

Resultat och förväntade effekter

Vi har designat och tillverkat NORSCAND celler samt designat och tillverkat produktionsutrustning och fixturer. Tillsammans med Noram och potentiella kunder projekteras för test av celler hos kunder under 2017.

Upplägg och genomförande

Baserat på tester av en NORSCAND 0,5 m² cell har Permascand AB tillsammans med Noram Engineering and Constructors Ltd designat och tillverkat en större NORSCAND cell på 1,5 m². Efter de första testerna modifierades den mindre cellen och nya tester gjordes. Därefter designades den större cellen och två prototyper tillverkades. Efter montage och test insåg vi att det krävdes ytterligare modifieringar och två nya prototyper tillverkades och levererades för test i början av december. Test och utvärdering pågår.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.