EU-SPRI Conference 2016

Diarienummer 2016-01039
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid mars 2016 - juni 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

CIRCLE arrangerade en konferens om innovations- och forskningspolitik i Lund. Totalt 261 deltagare från 36 länder deltog i konferensen.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen bidrog till att sprida information om forskningsresultat och pågående forskningsprojekt. Konferensen höll en hög vetenskaplig nivå och engagerade forskare från 36 länder.

Upplägg och genomförande

Konferensen arrangerades av CIRCLE. Arrangemanget genomfördes utan några problem.

Externa länkar

Konferensens hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.