Etvax - ett diarrévaccin för barn i tredje världen och för turister

Diarienummer 2014-02257
Koordinator ETVAX AB
Bidrag från Vinnova 4 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att ta fram en formulering av adjuvanset dmLT i kombination med vårt drickbara ETEC vaccin som möjliggör en enkel, stabil och kommersiellt gångbar presentation av vaccin tillsammans med adjuvans. För att lyckas med det har vi utvecklat hela processen från fermentering, rening, formulering samt analysmetoder för att kunna tillverka under GMP och godkänna en GMP process

Resultat och förväntade effekter

Vi har varit framgångsrika i alla steg inom projektet. Fermenteringsoptimering har lett till stabilare och med prediktivt uttryck av dmLT. Reningsoptimering har genomförts som ett led i anpassning till produktion i kommersiell skala samt gett en väsentligt renare produkt. Formuleringen har optimerats i två steg, med resultat att dmLT nu i sin presentation är stabil.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg och genomförande har fungerat bra. En tidsbegränsande faktor har dock varit brist på slottider för produktion hos kontraktstillverkare samt mycket långa ledtider för release. Detta har påverkat tidsaxeln för projektet. Genomförandet har annars varit över förväntan, mycket tack vare noggrant utvecklingsarbete innan processen har gått till den industriella partnern

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.