Ett molekylärt fingeravtryck för psykologisk Resilience - Möjlighet för nya diagnostiska/terapeutiska strategie

Diarienummer 2017-05172
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för Immunoteknologi
Bidrag från Vinnova 2 000 160 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Genom att kombinera psykologiska mätbara parametrar med experimentella analyser avser vi undersöka om graden av psykologiska motståndskraft (Resilience) hos patienten vid cancerdiagnostillfället kan spåras i molekylära variabler, t.ex. en förändring av proteiners expressionsnivå och/eller epigenetisk profil. Detta skulle kunna öppna upp för kompletterande och helt nya behandlingsmetoder. Projektet är en del av det väletablerade SCAN-B programmet, en prospektiv studie där alla kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer i södra Sjukvårdsregionen erbjuds att vara med.

Förväntade effekter och resultat

Vi avser identifiera bio-molekylära signaturer i blod vilka korrelerar till graden av psykologisk motståndskraft. Om patienter med låg psykologisk motståndskraft kan identifieras vid tid för diagnos skulle det öppna upp för helt nya behandlingsmetoder, dvs det skulle vara en möjlighet att komplettera konventionell kemo- och strålningsterapi, och biologiska läkemedel med en ny strategi till medicinsk och psykologisk intervention, för att uppnå förbättra överlevnaden och livskvalitet. Således en mycket angelägen målsättning, både ur individens och samhällets synpunkt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet samlar experter inom proteomik, genomik, psykologi, kirurgi, onkologi och klinisk kemi och kombinerar en metod att mäta psykisk motståndskraft med experimentella analyser för att mäta immunsystemets tillstånd. Studien inkluderar patienter på tre sjukhus i södra Sverige och vid tid för diagnos får patienten fylla i enkäterna CD-RISC och SF-36 och svara på frågor om sociala och socioekonomiska variabler samt lämna ett extra rör blod. Vid 1-års uppföljningen får patienten igen fylla i samma enkäter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.