Ett hälsosamt och aktivt liv och åldrande fas2

Diarienummer 2013-01319
Koordinator Karolinska institutet - Innovationskontoret
Bidrag från Vinnova 2 565 000 kronor
Projektets löptid maj 2013 - maj 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Planning grant KIC 2013

Syfte och mål

Syftet med planeringsbidraget var att möjliggöra för svenska aktörer att aktivt delta i utformningen av konsortiet Innolife´s ansökan till European Institute for Innovation and Technology, EIT, om att bilda en Knowledge and Innovation Community, KIC, inom området Healthy Living and Active Ageing. Bidraget har möjliggjort ett starkt svenskt inflytande i ansökningsprocessen och därmed även öppnat möjligheter för fortsatt positionering inom konsortiet.

Resultat och förväntade effekter

EIT tillkännagav i december 2014 att Innolife utsetts att bilda en KIC med namnet EIT Health. EIT kommer att ge ett startbidrag på ? 4.000.000 till EIT Health och EIT Health har nu inlett arbetet med att utveckla en affärsplan under Q1-2 2015. Nya legala strukturer kommer att upprättas och en VD kommer att rekryteras. Det skandinaviska kontoret kommer att placeras i Stockholm. Tilldelning av projektmedel till EIT Health kommer att baseras på affärsplanen och i konkurrens med de övriga KICarna.

Upplägg och genomförande

Upplägget var att bygga en skandinavisk nod med inte bara akademiska och industriella parter, utan även publika aktörer som t.ex. Stockholms stad och landsting då dessa till stor del kommer att vara mottagare av de tjänster, produkter och processer EIT Health förväntas leverera. Tid och kraft har ägnats åt möten och aktiviteter av olika slag i syfte att identifiera gemensamma intresseområden. Upplägget har byggt på tydlighet och transparens mellan medverkande parter.

Externa länkar

http://eit.europa.eu/eit-community/eit-health

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.