Etablering av samarbete mellan Pfizer och Karolinska Institutet genom Dr Anders Malarstig

Diarienummer 2013-01322
Koordinator Pfizer Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 869 281 kronor
Projektets löptid september 2013 - maj 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2013-03-15

Syfte och mål

Projektets primära mål var att hitta nya läkemedelsmål och biomarkörer inom kardiovaskulära sjukdomar. Det sekundära målet var att utvärdera en ny integrerad samarbetsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Projektet ledde till identifiering av genvarianter som förklarar interindividuell variation i proteinnivåer för över 100 cirkulerande plasmaprotein. Utvärdering av sjukdomskausalitet för dessa identifierade även ett flertal möjliga nya läkemedelsmål, inklusive MMP-12, vilket publicerades i Journal of Internal Medicine år 2017. Även det sekundär målet kunde uppfyllas då båda projektparterna fann denna samarbetsmodell mer effektiv än traditionella samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektkoordinatorn flyttade från befintligt jobb som senior forskare på Pfizer i Cambridge i Storbritannien till Pfizer AB, med syftet att spendera 3 år som inbäddad forskare på Institutionen för Medicine, Solna, Karolinska Institutet. Som inbäddad forskare hade projektkoordinatorn möjlighet att kombinera resurser från båda parter för att accelerera forskningen inom fältet. Under projektet handleddes även postdocs samt studerande och praktikanter. Under projektets gång startade ett flertal nya subprojekt inom samma ramar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.