Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Diarienummer 2015-06392
Koordinator Innovatum AB - Inkubator
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Målsättning för Innovatum har varit att få ökad kunskap om de olika innovationssystem/inkubatorer som är etablerade i Sverige, få ökad kunskap om processer dessa använder, skapa nätverk och nya kontakter. Allt för att stärka och utveckla den egna verksamheten. Dessutom skall Innovatum inom projektperioden leverera in den statistik som Vinnova efterfrågar 2ggr/år. Innovatum anser att målet för projektet är uppfyllt med "råge".

Resultat och förväntade effekter

Målsättning för Innovatum har varit att få ökad kunskap om de olika innovationssystem/inkubatorer som är etablerade i Sverige, få ökad kunskap om processer dessa använder, skapa nätverk och nya kontakter. Allt för att stärka och utveckla den egna verksamheten. Dessutom skall Innovatum inom projektperioden leverera in den statistik som Vinnova efterfrågar 2ggr/år. Innovatum anser att målet för projektet är uppfyllt med "råge".

Upplägg och genomförande

Erfarenhetsutbyte Inkubatorer/SiSP. Leverera statistik 2 ggr/år under perioden 2016-2017 enl. följande: Inkubatorrapportering Inkubatorns uppgifter om idéflöde, ekonomi samt sysselsatta i både inkubatorn och inkubatorns styrelse. Rapportering (projekt och företag) - sysselsatta, könsfördelning och utländsk härkomst i projekten/företagen. -antal ordinarie ledamöter, könsfördelning och utländsk härkomst i företagens styrelser. -kön för VD eller ansvarig person i projekten/företagen. ekonomiutfall hos IBOs 2016-2017. -finansieringshändelser 2016-2017.

Externa länkar

www.innovatum.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.