Erfa Vinnova

Diarienummer 2015-06157
Koordinator Stiftelsen Inova i Wermland
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet för Inovas deltagande var att kunna ta aktiv del i den erfarenhetsspridning och andra aktiviteter som SISP och Vinnova erbjöd under projektperioden. Målet var att vidareutveckla Inovas arbetsprocesser och knyta relationer till andra inkubatorer i landet för erfarenhetsspridning.

Resultat och förväntade effekter

Samarbete med inkubatorerna knutna till innovationskontor Fyrklövern utvecklades med fokus på erfa-utbyte och internationalisering. Peer Review-processen gav Inova en tydlig väg framåt för att med stöd av andra inkubatorer ladda med ny energi, kompetens och nya arbetssätt baserat på den verklighet som marknaden i Värmland erbjuder. Resultatet av arbetet i projektet blev dock inte som planerat. Inovas huvudfinansiärer förlängde inte sin finansiering till Inova efter 2016 och beslut togs att avveckla inkubatorverksamheten.

Upplägg och genomförande

Inovas personal har deltagit i de flesta aktiviteter som anordnats av SISP/Vinnova. Representanter har varit verksamhetsledare, inkubatorchef och kommunikatör vid olika tillfällen. Projektet har tagit del av SISPs erfa-möten under året och genomfört en Peer Review -process med inkubatorerna Jönköping, Inkubera och SU Innovation. Erfa-programmets delar har varit till stor nytta för Inova inom olika områden. Deltagande vid SISPs olika träffar har både gett energi och möjlighet att utbyta tankar och idéer med kollegor i branschen. Etablering av samarbeten med andra är av stor vikt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.