Erfa Vinnova

Diarienummer 2015-06157
Koordinator Stiftelsen Inova i Wermland
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Erfarenhetsutbyte Inkubatorer

Syfte och mål

Syftet för Inovas deltagande var att kunna ta aktiv del i den erfarenhetsspridning och andra aktiviteter som SISP och Vinnova erbjöd under projektperioden. Målet var att vidareutveckla Inovas arbetsprocesser och knyta relationer till andra inkubatorer i landet för erfarenhetsspridning.

Resultat och förväntade effekter

Samarbete med inkubatorerna knutna till innovationskontor Fyrklövern utvecklades med fokus på erfa-utbyte och internationalisering. Peer Review-processen gav Inova en tydlig väg framåt för att med stöd av andra inkubatorer ladda med ny energi, kompetens och nya arbetssätt baserat på den verklighet som marknaden i Värmland erbjuder. Resultatet av arbetet i projektet blev dock inte som planerat. Inovas huvudfinansiärer förlängde inte sin finansiering till Inova efter 2016 och beslut togs att avveckla inkubatorverksamheten.

Upplägg och genomförande

Inovas personal har deltagit i de flesta aktiviteter som anordnats av SISP/Vinnova. Representanter har varit verksamhetsledare, inkubatorchef och kommunikatör vid olika tillfällen. Projektet har tagit del av SISPs erfa-möten under året och genomfört en Peer Review -process med inkubatorerna Jönköping, Inkubera och SU Innovation. Erfa-programmets delar har varit till stor nytta för Inova inom olika områden. Deltagande vid SISPs olika träffar har både gett energi och möjlighet att utbyta tankar och idéer med kollegor i branschen. Etablering av samarbeten med andra är av stor vikt

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.