Enzymatisk framställning av kolhydratbaserade tensider

Diarienummer 2012-04361
Koordinator Lunds universitet - Kemicentrum
Bidrag från Vinnova 119 800 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet hade till syfte att i laboratorieskala ta fram en fungerande process för framställning av en ny typ av tensider: alkylglykosider med lång kolhydratgrupp. Tidigare hade vi utvecklat det enzymatiska nyckelsteget i denna syntes och i detta projekt använde vi alternativa startmaterial. Detta har reducerat materialkostnaderna i processen avsevärt och är ett viktigt steg på vägen mot en komplett kostnadseffektiv produktionsprocess.

Resultat och förväntade effekter

Möjligheterna att kostnadseffektivt framställa alkylglykosider med förlängd kolhydratdel skulle utvärderas. Startmaterial av olika renhet och därför olika pris jämfördes med avseende på utbyte och egenskaper hos den färdiga produkten. även de billigare startmaterialen gav bra utbyten i processen och den preliminära utvärderderingen av produkterna indikerar fullt acceptabla egenskaper.

Upplägg och genomförande

I samarbete mellan Enza Biotech och Avdelningen för Bioteknik, Lunds Universitet utfördes den enzymatiska syntesen av alkylglykosider med förlängd kolhydratdel med användning av olika startmaterial och produkterna renades upp. Produkternas egenskaper studerades med metodiker utvecklade av Enza. även produkter erhållna från billigare startmaterial gav produkter med önskade egenskaper.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.