Energieffektiv industriell karftomvandlare med kiselkarbid

Diarienummer 2012-03701
Koordinator ALSTOM Power Sweden Aktiebolag - ALSTOM POWER, Växjö
Bidrag från Vinnova 776 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2014
Status Avslutat