En ny strategi för läkning av bensår

Diarienummer 2017-01406
Koordinator Instagraft AB
Bidrag från Vinnova 999 900 kronor
Projektets löptid juni 2017 - juni 2018
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Swelife och MedTech4Health- Projekt för bättre hälsa vår 2017

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utvärdera effekten av en kombination av micrografting och kompressionsbehandling för läkning av venösa bensår. Målsättningen är att skapa ett underlag för bedömning av potentialen hos två innovativa svenska produkter, dels för transplantation av små hudbitar (s.k micrografting) utan att skapa några signifikanta sår på tagstället och dels en ny typ av kompressionsbehandling för standardiserat tryck.

Förväntade effekter och resultat

Vi hoppas se en synnergistisk effekt mellan produkterna där micrograftingen bidrar till läkningen och kompressionsbehandlingen bidrar till att nå en optimal fuktighetsnivå i såret för att transplantaten skall överleva och såren läka.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med planering, tillverkning av delar, etisk ansökan och upprättande av dokumentation för klinisk studie för att sedan omfatta insamlande av patientdata i ca 9 månader. Resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.