En ny intra-operativ indikation för läckage från bukspottskörteln som motverkar post-operativ pancreas fistel

Diarienummer 2016-02304
Koordinator Magle Aktiebolag - Magle AB
Bidrag från Vinnova 1 088 500 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Projektet bygger på ett samarbete mellan Magle AB och Universitetet i Heidelberg, med målet att skapa en produkt som gör ´postoperative pancreas fistel´ (POPF) visuellt detekterbart. Detta sker genom att modifiera Magles befintliga Phadebas® teknologi (detektion och kvantifiering av amylas) till ett nytt applikationsområde. Tanken är att produkten ska skapa en enkel metod för en precis lokalisering och kvantifiering av läckage från bukspottskörteln efter kirurgiska ingrepp, sedan ge upphov till en säker förslutning, utplacering av dränage och post-operativa observationer.

Förväntade effekter och resultat

Cancer i bukspottskörteln är den fjärde orsaken till cancer relaterade dödsfall i världen. En vanlig komplikation är så kallad POPF. Detta är det primära problemet att lösa för denna typ av kirurgi. Tidig detektion är kritisk då POPF är livshotande. Svårigheten med POPF är att detektion och lokalisering av läckaget. Då ingen säker metod finns för att visualisera källan blir arbetet oprecist. Ett lyckat projekt ger upphov till minskat lidande hos patienter och lägre kostnader för sjukvården samt ett stort framsteg för Svensk forskning då ett hitintills olöst problem får sin lösning.

Planerat upplägg och genomförande

Inledande interaktion sker via telefonmöten, där fördjupas förståelsen av visionen. Utvecklings-personalen på Magle visualiserar visionen. Utkomsten av den explorativa fasen dokumenteras och delges alla. Vid ett första möte kan de olika förslagen diskuteras, modifieras och prioriteras. Prototyper produceras av Magle och tester utförs. Utkomsten av dessa presenteras för Heidelberg och en eventuell selektion sker. Valda alternativ tillverkas i serier för tester i Heidelberg. Valt alternativ produceras på Magle och befintliga process kan korroborreras för vidare tester.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.