En ny intra-operativ indikation för läckage från bukspottskörteln som motverkar post-operativ pancreas fistel

Diarienummer 2016-02304
Koordinator Magle Aktiebolag - Magle AB
Bidrag från Vinnova 1 088 500 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Medtech4health: Medicintekniska innovationer
Ansökningsomgång Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Syfte och mål

Projektets syfte var att ta fram en medicinteknisk produkt som kan förhindra postoperative pankreatisk fistel. Målet var att produkten snabbt och precist skulle kunna visualisera läckage från bukspottkörteln och guida kirurgen till säkrare försegling. Vi har utvecklat en indikator som inom en minut efter applicering visualiserar bukspottkörtelläckage. Produkten är giftfri, bryts lätt ned och elimineras av kroppen. Vi förväntar oss att vår indikator kommer minska postoperativa komplikationer.

Resultat och förväntade effekter

Vi har lämnat in en patentansökan och fått ett första positivt utlåtande. Vi har även gjort flera in vivo och in vitro-studier, och har tre vetenskapliga artiklar som är redo att skickas in. De första toxikologiska studierna har visat positiva resultat och vi har påbörjat det regulatoriska arbetet. Vi förväntar oss att vår produkt snart ska kunna börja användas kliniskt, att den har potential att användas vid varje bukspottkörteloperation och signifikant minska postoperativa komplikationer.

Upplägg och genomförande

Anledningen till att vi kunnat hålla vår projektplan beror på kombinationen av engagerade projektmedarbetare och en stående dialog med vår tyske partner. Detta har gjort att mycket lite tid gått till spillo mellan varje möjlighet till att justera aktiviteterna baserat på de framsteg som den ena eller andra partner gjort.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.