Elektromagnetiska fält (EMF) och hälsa - Att minska kunskapsluckorna

Diarienummer 2012-03227
Koordinator Hallberg Independent Research
Bidrag från Vinnova 67 262 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Externa länkar

Denna länk ger information om två EU-projekt (FP72013.6.4.1 och FP72013.6.4.2) samt mer specifikt mina insatser.