Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elektrifierad Materialhantering

Diarienummer
Koordinator Volvo Construction Equipment AB
Bidrag från Vinnova 17 999 365 kronor
Projektets löptid juli 2021 - juni 2023
Status Pågående
Utlysning Fossilfria Arbetsmaskiner - FFI
Ansökningsomgång Fossilfria mobila arbetsmaskiner - våren 2021

Syfte och mål

Projektets fokus på materialhanteringsbranschen grundar sig på att branschen redan idag är viktig för att skapa ett mer hållbart samhälle, vilket förväntas med behovet av en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Upp till 50 procent av samhällets klimatutsläpp är en direkt följd av en linjär hantering av våra materialflöden. Projektets avsikt är att med bibehållen produktivitet och kundacceptans, skapa tre fossil- och emissionsfria systemlösningsdemonstrationer för medelstora arbetsmaskiner.

Förväntade effekter och resultat

Det övergripande målet är att påvisa fossil- och emissionsfria systemlösningar för medelstora arbetsmaskiner i tre olika demonstrationer. Detta görs i tätt samarbete med företag inom både industri och entreprenad som hanterar material och har som randvillkor att bibehålla produktivitet och operatörsacceptans för att säkerställa accelererad och bred marknadsintroduktion. Projektet arbetar också aktivt för att de presenterade lösningarna ska attrahera fler kvinnor till branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i 11st arbetspaket, som startar med site och processanalys för att kartlägga arbetsuppgifterna och göra en nulägesbeskrivning vilket förväntas ge värdefull input till optimering av energieffektivitet i framtida materialhanteringssystem samt en påbörjad utveckling, med eventuell tidig utvärdering på prototyp. Arbetspaketen innefattar även energilagring, frågor kring infrastruktur, laddning, acceptans, miljöeffekter samt systemdemonstrationer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 4 september 2021

Diarienummer 2021-01787

Statistik för sidan