Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fossilfria Arbetsmaskiner - FFI

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp samt stärker svensk konkurrenskraft inom området arbetsmaskiner. Syftet med satsningen är att bidra till forskning, utveckling och marknadsintroduktion av fossilfria arbetsmaskiner. Utlysningen berör bl.a dessa områden kopplat till fossilfria arbetsmaskiner: olika tekniker av energieffektivisering samt tekniker som stödjer övergång till förnybara bränslen, laddinfrastruktur, systemeffektivisering av arbetsplatser, beteende- och acceptansfrågor och automation som underlättar övergång till elektrisk drift. Erbjudandet ingår som en särskild satsning under 2021 i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Tidigare ansökningstillfällen

Fossilfria mobila arbetsmaskiner - våren 2021
Stängde 7 april 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp samt stärker svensk konkurrenskraft inom området arbetsmaskiner.

Senast uppdaterad 7 november 2023

Diarienummer 2021-00030

Statistik för sidan