Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fossilfria mobila arbetsmaskiner - våren 2021

Med det här erbjudandet vill vi stödja projekt som bidrar till minskade klimatutsläpp samt stärker svensk konkurrenskraft inom området arbetsmaskiner. Syftet med satsningen är att bidra till forskning, utveckling och marknadsintroduktion av fossilfria arbetsmaskiner.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Förstudier och fullskaliga projekt som bidrar till ökad forskning, utveckling och marknadsintroduktion för fossilfria arbetsmaskiner. Projektförslaget ska i huvudsak ligga i linje med delprogrammet FFI Energi och Miljös färdplan, och/eller inkludera systemaspekter och/eller automation som ett stöd för en övergång till fossilfria arbetsmaskiner.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, offentliga aktörer eller företag, gärna i samverkan.

Hur mycket kan ni söka?

Maxbeloppet för förstudier är 500 000 kronor. För fullskaliga projekt finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet. Finansiering beviljas i max 2 år.

Vad handlar erbjudandet om?

Utlysningen berör bland annat dessa områden kopplat till fossilfria arbetsmaskiner:

 • olika tekniker av energieffektivisering
 • tekniker som stödjer övergång till förnybara bränslen
 • laddinfrastruktur
 • systemeffektivisering av arbetsplatser
 • beteende- och acceptansfrågor
 • automation som underlättar övergång till elektrisk drift.

Erbjudandet ingår som en särskild satsning under 2021 i programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

Förtydligande infört 22 mars 2021

Alla trafikslag inkluderas i denna utlysning, det vill säga mark-, spår-, vatten- och luftburna mobila arbetsmaskiner.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Via länken nedan kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Här finns mallar

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  + 8 473 31 61

  Peter Kasche

  Utlysningsansvarig

  +16-544 20 91

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-00969

  Statistik för sidan