EKG för hemsjukvård

Diarienummer
Koordinator NovoSense AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Novosense har sedan tidigare utvecklat och patenterat nästa generations trådlösa EKG. I detta projekt, ECGHomeCare, har en förstudie genomförts på en EKG produkt avsedd för hemsjukvård. Syftet med ECGHomeCare projektet är att i förlängningen ta fram en helt ny produkt för EKG-övervakning i hemmet. Produkten skulle då kunna användas på patienter med hjärtproblem, patienter med andra allvarliga sjukdomstillstånd där övervakning av EKG är nödvändig, samt för äldresjukvård i hemmet.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har lett fram till underlag som behövs för att vidareutveckla ett trådlöst EKG system anpassat till hemsjukvård. Bl.a. har marknadskrav, kundens krav på funktion och ekonomiska förutsättningar för produkten undersökt. Studien visar på en produkt med hög potential och konkurrenskraft, vilket motiverar en fortsatt satsning på produkten.

Upplägg och genomförande

En detaljerad specifikation och en arbetsplan har tagits fram för att utveckla konceptet, trådlös ECG för hemsjukvård, till en färdig produkt. Projektet utfördes med hjälp från Medicinsk Teknik, Lunds Universitetssjukhuset och ClinTrials Skåne AB. En del av förundersökningen har varit intervjuer av sjukhuspersonal som bl.a. gett värdefull återkoppling om utformning av det trådlösa EKG systemet för hemsjukvård.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.