Effektivisering av daggpunkts kondensering

Diarienummer
Koordinator Picoterm AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att visa att energiförbrukningen vid vattenproduktion med Picoterm:s innovation understiger konkurrerande tekniker. Genom energibesparingen och sin enkla konstruktion visa att innovationen är kommersiellt intressant vid vattenproduktion. Målet kunde inte nås inom tidsramen på grund av tätningsproblem i den mekaniska konstruktionen.

Resultat och förväntade effekter

Genom att mål/syfte inte uppnåddes startades omedelbart arbetet med att komma tillrätta med det mekaniska problemet. Det är av vital betydelse att det mekaniska problemet löses för att få ett intresse av multinationella företag och därigenom nå ut på den internationella vatten marknaden

Upplägg och genomförande

Tillsammans med AlfaLaval och SP lades en projektplan upp, denna plan genomfördes framtill att det mekaniska problemet uppenbarade sig. Nu arbetar företaget efter en alternativ plan för att komma tillrätta med det mekaniska problemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.